IMG 0985

งานบริการวิชาการ: สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำนักศึกษาจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ "เพาะเลี้ยง...สอนน้องทำประมงพื้นบ้าน" ณ โรงเรียนเมื่องถลาง ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2560