24 พ.ย. 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.อัจฉริยา สุวรรณสังข์ และ ดร.ภัทริดา โปฎก พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน ในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านพารา และชุมชนบ้านท่าสัก หมู่ 4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต