ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน ได้รับเชิญให้ไปบรรยายหัวข้อ “การจัดการฟาร์ม เคล็ดลับการเลี้ยงกุ้งเพื่อความสำเร็จ” ให้กับพนักงานของบริษัท คาร์กิ้ลล์สยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารกุ้งทะเลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมนิภา กาเด้นส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Image00001

Image00003